27.10.19

Rideļu muiža (Riddelshof, Riddeln)


                                         (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                             (1932.gada foto)


Rideļu (Riddeln) muižas aizsākumi saistās ar Dumpjanu vārdu. Pēdējie īpašnieki bija grāfi Lambsdorfi. Muižas centrā atradās visai necila divstāvu ēka ar stikla verandu un kāpnēm, tā maz atgādināja grāfa pili. Mājas galā vācisks elements - pildiņu režģis. Blakus "pilij" - labi iekopts dārzs. Tuvu muižas klēts, divas kalpu mājas, kalte, kūts. Tālāk t.s. kungu kapi, kuriem apkārt bijusi mūra sēta, tā noārdīta sovhoza laikā. Tagad maz kas atgādina par bijušo muižu - ēkas sabrukušas vai meliorācijas gaitā nolīdzinātas.

Dzīvojamajā ēkā grāfs Lambsdorfs ar ģimeni vēl uzturējies līdz 1939. gadam, kad aizbraucis uz Vāciju. No 1931.g. vienā ēkas galā darbu sākusi Rideļu četrklasīgā pamatskola.

“Komunisma rīts” 1982.gadā raksta: “Pēc Sēmes ciema Dārzniekos dzīvojošā R. Jakubovica ziņām Rideļu skola atradās Rideļu muižas ēkas vienā galā. Pirmās divas klases bija izvietotas lielajā zālē, 3. un 4. atsevišķas istabās, tad vēl bijusi viena brīva telpa un viena istaba gulēšanai. 20. gadsimta sakumā šo skolu apmeklēja bērni no Jaunpļavām, Rindzeles, Ridcļiem. Klasēs bija 10—15 skolēnu.”

Lai Lambsdorfu junioru netraucētu viņa tēvs, tad tēvam no 1895. līdz 1905. gadam tika uzbūvēta maza muižiņa - Ezermuiža. Tajā tad arī dzīvoja un saimniekoja vecais Lambsdorfs.

Šobrīd muižas ēka izskatās pamesta un liekas diezgan nesimetriska. Iespējams, ka viens gals tai laika gaitā zudis. 

Adrese: Tukuma novads, Sēmes pagasts, Rideļi