11.10.19

Valles muiža (Wallhof)

                                      (Zīmējuma foto no A.Zaļaiskalne "Valles pagasts", 2002)
                                          (Fotografēts 2000.gadā, Aijas Zaļaiskalnes foto)

                                       (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                       (Valles muižas medību pils, foto no zudusilatvija.lv)


Muižas īpašnieks no 1519.gada bijis Gērs Linde, bet jau 1542.gadā tas kļūst par Johana Platenberga īpašumu. Vēlāk īpašnieks ir hercogs, bet pēc tam – Anete fon Bītinga, dzim. Henkinga.  No viņas 1823.gadā muižu nopērk Georgs fon Manteifels. Velāk tā ir kroņa muiža.

16. gadsmita beigās Valles muižā izveidota hidrotehniska aizsardzības būve ar augstu aizsargvalni , paceļamiem tiltiem un slūžu sistēmu . Vaļņa fragments , kas senos laikos savienoja Bauskas ceļu ar Valles muižu pāri mākslīgi uzpludinātam ezeram , mūsdienās redzams paralēli Valles – Jaunjelgavas ceļam no ,,Jaunbruntāliem’’ bijušās Valles muižas centra virzienā . Pie pamatnes tas bijis 6 metrus plats . Viena no versijām pauž , ka tieši no šī vaļņa Valle ieguvusi savu nosaukumu . Agrāk uz vaļņa auga liepu rinda , ko, pēc nostāstiem, stādījuši zviedri , atstājot Zemgali .

Valles muižas kalpu māja ir “Slokas”. Agrāk tā bijusi ļoti gara ēka, kas sniedzās līdz Bauskas-Jaunjelgavas ceļam. Saglabājusies arī vagara māja “Vagari”, dārznieka māja “Dārznieki”, muižas klētis – vēlākā pienotava un “Jaunbruntālu” kūts. Pie “Jaunliepām” atradusies labības klēts un smēde (tagad tikai pamati) un te bijuši arī zirgu staļļi. Pirmā pasaules kara laikā nodeg muižas medību pils, uz kuras pamatiem uzceļ biedrību namu, kas vēlāk saukts par tautas namu. Nodeg 1986.gadā. Muižai bijis arī savs alus brūzis ar aldari Indriķi Prauliņu. (A.Zaļaiskalne “Valles pagasts”, 2002)

Valles muižā darbojās arī holandiešu tipa vējdzirnavas ar trim gaņģiem. Muižā darīts arī vīns.
Novadpētnieks Žanis Skudra 1970.gadā raksta: “Valle agrāk bija kroņa muiža, un te vēl ir agrākā medību pils, ko tagad pa daļai atremontē un kur ierīko kino. No vējdzirnavām, kas bijušas skaistā kalniņā pie Rīgas—Neretas ceļa, palicis pāri tikai dzirnakmens. Tās pēc kara noplēstas, un to akmeņi salikti gan ceļā, gan ēku pamatos." 


Adrese: Vecumnieku novads, Valles pagasts, Valle