12.10.19

Viļu pusmuiža (Wilhelmshof)                                         (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                        (1950-to gadu foto no U. Mantona kolekcijas)


Pirms agrārreformas īpašnieks bija Kārlis Grothus. Līdz mūsdienām vairs nav saglabājusies neviena ēka. Novadnieks Uldis Mantons stāsta: “Dabā tur ir uzarts lauks un sastumta akmeņu kaudze no bijušajām muižas ēkām. Muižas ēku izvietojumu atceros, to vienīgi varu uzzīmēt, ja tas interesē. Fotogrāfiju manā rīcībā diemžēl nav, arī radinieku albumos to nav manīts.”

Tomēr pēc kāda laika Mantona kunga radinieka albūmā atradās unikāla Viļu pusmuižas kopskata fotogrāfija, kura uzņemta 1950-os gados. Kreisajā pusē redzamā māla kleķa būve neesot vairs bijusi 1960-to gadu beigās, bet pārējās ēkas toreiz (klēts, kūts) vēl ir bijušas.


Adrese: Bauskas novads, Dāviņu pagasts