31.10.19

Engelhartes (Englartes) zirgu pasta stacija

                                                        (Fotografēts 2011.gadā)

Līdz 19.gadsimta otrajai pusei šeit atradās Engelhartes zirgu pasta stacija, ko likvidēja pēc dzelzceļa izbūves.
1937.gada “Brīvā zeme” par Krimuldas pagastu raksta: “Skolām te piegriezta liela vērība. Pirmskolu dibinājis mācītājs Ulmanis 1830. gadā. Pēc tam skolas izdalītas un bijušas vairākas, bet 1927. gadā uz Engelhartes zirga pasta nama drupām uzcelts stalts skolas nams. Skolā darbojas 3 skolotāji ar 112 skolēniem. Pie skolas nodibināts kopgalds, kurā ņem dalību gandrīz visi skolēni. Pie 6-kl. pamatskolas pastāv mazpulks.”
1991.gadā Rīgas rajona skolu valde no savas bilances ēku nodeva Krimuldas pagasta padomei. Ilgi stāvēja tukša un rezultātā privatizēja. 2016.gada ziemā esot bijusi pārdošanā par 150 000 eiro. 

Adrese: Krimuldas novads, Ragana, Tirgus iela 9.