23.09.19

Uguņu muiža (Uguņciema muiža, Uggunzeem)                                      (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tā bijusi kroņa muiža, ko 1860-os gados nopirka Vandzenes barons. 1915. gadā izdotajā konversācijas vārdnīcas 91. burtnīcā ir teikts: «Uguņciems - kroņa muiža ar novadu Kurzemē, Talsu apriņķī, 3 verstis no Rīgas jūras līkuma un 29 verstis no Talsiem.»
Ciema saistošais nosaukums cēlies no dzelzs cepļa, kas te darbojās hercoga Jēkaba laikā. Tagad par uguns saistību ar ciema nosaukumu vēsta mūslaikos uzliktais lakoniskais uzraksts «1769 1786» un šur tur atrodamie izdedžu gabali – tā par Uguņciemu raksta “Padomju karogs” 1988.gadā.
Kā pēdējo dzelzs manufaktūru Latvijā - pēc skaita piecpadsmito - uzbūvēja 1679. gadā Engurē.
Engures dzelzs manufaktūras būvi vadīja zviedrs B. Strēms. Sākumā manufaktūra atradās Engures ezera dienvidgalā pie jūrā ietekošās Engures upes (Melnupes) Engura ciema galā aiz bijušās Krišjāņa Valdemāra dibinātās jūrskolas, bet pēc 87 gadiem daļu manufaktūras pārcēla uz Uguņciemu Engures ezera ziemeļgalā. (periodika.lv)


Adrese: Talsu novads, Vandzenes pagasts, Uguņi