24.09.19

Jūdažu muiža (Judasch)                                                                     (Fotografēts 2011.gadā)
                                                       (Fotografēts 2016.gadā)
                                                       (Fotografēts 2019.gadā)
                                                             (1905.gada foto)


Nodedzināta 1905.gadā. Īpašnieks Valters fon Cur-Mīlens. 1937.gada ceļvedī rakstīts, ka muižas centrā ir 1.pakāpes pamatskola un nespējnieku patversme. Padomju okupācijas laikā muižas ēkas sev savāca kolhozs “Liesma”.
  
Adrese: Siguldas novads, Siguldas pagasts, Jūdaži