06.09.19

Bērzmuiža (Forstei Angern) Engures novadā

                                       (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Bērzmuiža bija Engures kroņa mežkunga muižas komplekss, kas celts 1870.gadā, uzbuvējot kūti, klēti un ratnīcu, vēlāk arī pirti un divus šķūņus. Ierīkota arī čiekuru kalte, kura vienīgā saglabājusies līdz mūsdienām un tā darbojās līdz 1978.gadam, pēc tam pamesta likteņa varā. Tā bijusi pirmā ražotne Kurzemē, kurā žāvēja čiekurus un ieguva sēklas meža atjaunošanai. Engures mežniecība šeit pastāvēja līdz 1944.gada rudenim. Kara laikā mežniecība nodegusi. Pašlaik ēku pamazām atjauno vietējā mednieku biedrība.
Pie Bērzmuižas aug divas dzeltenās priedes, kas esot retums Latvijā un tās stādītas ap 1906.gadu. 

Adrese: Engures novads, Engures pagasts