03.09.19

Ludvikovas muiža (Ļudvigavas muiža, Ļudvikovas muiža, Ludviampoles muiža, Ludwikowo, Ljudwikowo) Krāslavas novadā                                        (Fotografēts 2019.gadā, Dzintras Kusiņas foto)

Muiža bijusi 2600 ha liela un pēc agrārreformas sadalīta 97 saimniecībās. Mūsdienās - vienas vienīgas drupas.

Adrese: Krāslavas novads, Ūdrīš pagasts, Ludvikova