06.09.19

Tārgales muiža (Tergeln)

                                                          (20.gadsimta sākums)
                                                        (Ap 1950.-1960.gadu)
                                       (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                (Karinas fon Koskulas atsūtītās Koskulu dzimtai piederošās gleznas ar pili un Koskulu dzimtas krustu)Pirmo reizi rakstos Tārgale (Thargolae) kā kiligunda kuršu ķēniņa Lamekina Ventavas zemē pieminēta 1230. gadā. Kiligunda (līvu: kiligunda, igauņu: kihelkond) bija draudzes novada vai pilsnovada nosaukums viduslaiku Kursā, Sāmsalā un Vīkā. 1253. gadā pēc Kurzemes sadalīšanas Tārgali ieguva Livonijas ordenis.

Tārgales muiža bija Koskulu dzimtas īpašums un tā bijusi necila ēka, kuru pārbūvējis Aleksandrs fon Koskuls ap 1874.gadu un rezultatā tā kļuva par vēlīna posma Tjūdoru neogotikas savdabīgu paraugu. Pārbūves gaitā zemā, ar divslīpju kārniņu jumtu segtā ēciņa iemantoja milzīgu pakāpienveida formas zelmini, kura siluets atkārtots arī vairākās bēniņu logu izbūvēs. Virs mājas centrālās ieejas, gluži kā īstā angļu viduslaiku pilī, tika uzcelts varens kvadrātisks tornis.
Koskulu dzimta pieder pie senākajām vācbaltiešu bruņniecības dzimtām Latvijā, kuras pirmsākumi meklējami 13. gadsimtā. Latviešu vēsturē dzimta iegājusi kā zemnieku izglītošanas atbalstītāji un organizētāji.
Šajā ēkā 1942. gada pavasarī tika ierīkota skola, kura pirms tam atradās dažus kilometrus tālāk – vecajā pagastnamā, kurš tagad nojaukts. 1947. gadā bija septiņgadīgās skolas pirmais izlaidums. Pēc dažiem gadiem tika uzsākta ēkas pārbūve, kas turpinājās līdz 1958. gadam, kad skolā ievilka elektrību. Drīz vien ēku nopostīja ugunsgrēks un skola normāli savu darbu atsāka tikai 1961./1962. mācību gadā. Tā tika pilnībā pārbūvēta un kļuva par plašu ēku ar lielu sporta zāli. Skola šeit darbojās līdz 1985. gadam, kad netālu tika uzbūvēta jauna skola. Vēlāk ēkā iekārtojās kolhoza kantoris. Šobrīd te saimnieko lielākais pagasta lauksaimniecības uzņēmums SIA “Tārgalīte”. Blakus atrodas Tārgales parks, kurš ir labi kopts. Bet ap pašu muižas pili ir nekoptu krūmu un koku biežņa, kas apgrūtina ēkas nofotografēšanu. Lai gan teikts, ka ēkā saimnieko augstākminētais SIA, ēka tomēr vairāk vai mazāk izskatās pamesta un neapsaimniekota.
“Elkas” – muižas kalpu māja.

Pēc ieraksta veikšanas blogā par Tārgales mužu, ar mani sazinājās fon Koskulu dzimtas pēcnācēji, kas šobrīd dzīvo ASV, Austinā. Ar Karinas Ursulas fon Koskulas (Carina Ursela von Koskull) laipnu atļauju, publicēju viņas atsūtītos eļlas gleznojumus, kurus viņa saņēmusi no savas mates. Tajos redzama Tārgales pils un fon Koskulu dzimtas krusts. Karina fon Koskula kā mazs bērns dzīvojusi Tārgales muižā un pirms dažiem gadiem bija arī Latvijā, lai sameklētu šo vietu.


Adrese: Ventspils novads, Tārgales pagasts, Tārgale