29.08.19

Snēpeles baronu kapi
                                       (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Snēpeles muižas baronu dzimtas kapi iekārtoti un iesvētīti 1843. gadā. Kapi atrodas apmēram 1 km attālumā no pils, ziemeļaustrumu virzienā. No pils uz kapiem vedusi kastaņu un liepu aleja. Tā redzama joprojām, bet ir nekopta, tāpat kā kapi. Tomēr tie ir viegli pieejami. Kapsētu pils pusē norobežojis grāvis un akmens stabiņu pusloks. Kapsētā pēdējie apbedījumi izdarīti ap 1910. gadu.

Starp tiem salasīju:
Caroline von Roenne (27.04.1812-25.03.1882),
Carl von Roenne (02.1780-06.1845)
Peter Carl von Roenne (25.06.1848-03.03.1849)

1992. gada vasarā kāda grupa bija nolēmusi tikt pie naudas, izrokot un aplaupot šajos kapos guldītos nelaiķus. Nav gan zināms, ko viņi tonakt ieguva un ko tas nesa viņiem un viņu tuviniekiem. Tagad kapa plāksnes novietotas  netradicionāli slīpi.

Adrese: Kuldīgas novads, Snēpeles pagasts, Snēpele, Kungu kapi