29.08.19

Snēpeles muiža (Schnepeln)
                                          (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                              

                                                   (Fotografēts 2019.gadā, V.S. foto)


                                                                 (Fotografēts 2021.gadā, V.S. foto) 

                                                                 (Fotografēts 2022.gadā, V.S. foto)
 


Pils celta 19. gadsimta sākumā klasicisma stilā. Celtnes abās pusēs kolonnām rotāti portiki. Parka pusē saglabājušās kaltas dzelzs margas (19. gs.), galvenās ieejas ārdurvju vērtnes (19. gs. otrā puse). Muiža 1924. gadā piemērota skolas vajadzībām.
Ap muižas ēkām parks (3,4 ha), tajā vērtīgu svešzemju sugu koki. Četrstūra formas parks izvietots dienvidaustrumos no pils divās terasēs. Tā plānojums ir simetrisks, tikai pašā dienvidu daļā pamanāmas  brīva plānojuma iezīmes. Parka reljefs nolaidens. Šis ir viens no tiem muižu parkiem, kurā nav ūdeņu. Pat nespeciālistam redzami daudzveidīgi svešzemju  koku stādījumi. Cauri parkam ved grantēti celiņi.
No pils parādes pagalma, kur tagad redzams asfaltēts celiņš, ziemeļrietumu virzienā pāri ceļam stiepjas ap puskilometru gara liepu aleja uz baronu kapiem 4,2 hektāru platībā (lielāki par parku) ar ļoti vērtīgām introducētu skuju koku sugām. Šodien ceļš uz kapiem nekopts, aleja vietām bojāta, bet kapi ir sasniedzami bez īpašas piepūles.
1992. gada vasarā kāda grupa bija nolēmusi tikt pie naudas, izrokot un aplaupot šajos kapos guldītos nelaiķus. Nav gan zināms, ko viņi tonakt ieguva un ko tas nesa viņiem un viņu tuviniekiem. Tagad kapa plāksnes novietotas  netradicionāli slīpi.
Pēdējā parka un kapsētas zinātniskajā apsekojumā 1993. gada septembrī minēts,  ka vecās baltegles (Abies alba), savulaik lielākās Latvijā, bija jau stipri cietušas pagājušā gadsimta pēdējā ceturkšņa vētrās. Eiropas baltegles šeit aizņem 0,3 hektārus, ko varētu izmantot par sēklu bāzi.


Adrese: Kuldīgas novads, Snēpeles pagasts, Snēpele.