31.08.19

Princmuiža (Sprincmuiža, Erbprinzenhof, Prinzenhof) Snēpeles pagastā


                                      (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Kroņa muiža. Arendators ap 1888./1889.gadu bijis Karls fon Knopfs. Par muižu maz informācijas. Tā pieminēta kādā 1971.gada rakstā “Austrālijas latvietī”, kurā apskatīta tā laika okupētās Latvijas prese. Tur rakstīts par izpostītajiem, aizlaistajiem dzirnavu dīķiem Latvijā un cita starpā teikts: “… vienas dienas saimnieki saka:  - Kam vajadzīgs tāds dīķis, ja tā ūdeņi vairs negriež dzirnakmeņus? Skaistumam? Bet tajā paša laikā tirgū tāds pieprasījums pēc kāpostiem un gurķīšiem. Un cik tādā diķī nav foreļu, līdaku, asaru, līņu, karpu, raudu! Un dzirnavu dīķi sāka pazust. Vieni gaišā dienas laikā, citi nakts melnumā. Visbiežāk gan gaišā dienas laikā. Aizsprostus uzspridzināja, ekskavatori izraka grāvjus, dīķus nolaida, zivis salasīja vai tās noslāpa. Nereti ar to arī viss beidzās. Kāpostu un gurķu audzēšana atkrita pati no sevis, jo bijušo dīķu ieplakās, kā tas ir Padurē, Mazsālijās, Sprincmuižā, Strazdē un daudzās citās vietās, aug vienīgi meldri, un pārpuvotajās slīkšņās vairojas vardes. Pie šī darba savu roku pielikuši pat republikas kino vīri. Uzņemot filmu Uz jauno krastu, pie Jaunraunas tie uzspridzinājuši aizsprostu un nolaiduši dzirnavu dīķi. Solījušies gan pēc filmēšanas pabeigšanas aizsprostu atjaunot, taču... vēl šobaltdien savu solījumu neesot atcerējušies. Vienas dienas saimniekošana nepaliek bez sekām. Pirmā trauksme radās, kad upīšu un strautu tuvumā esošo māju akās sāka pazust ūdens. Mehanizātori.kas tik cītīgi bija piedalījušies dīķu nosusināšanā un zivju savākšanā, nepavisam vairs nebija cītīgi, kad vajadzēja no mājas uz māju vadāt ūdeni ar cisternu, kā tas notiek, piemēram, Lejaskurzemes izmēģinājumu saimniecībā, kuras teritorijā nolaisti visi bijušie dzirnavu dīķi.”
 
Adrese: Kuldīgas novads, Snēpeles pagasts