06.06.19

Zemītes muiža (Samiten)

                                                        (Fotografēts 2013.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                            (Muižas pils senāk)


Pils celta 19.gadsimta vidū iespaidīgās bīdermeijera laikmeta būvformās, iespējams, vecās kungu mājas vietā. Vēlāk, ap 19.gadsimta beigām, tai piebūvēts kvadrātisks tornis neorenesanses formās, kura vienīgā funkcija bija apliecināt ēkas īpašnieka laikmetīgo domāšanu.  Pils nodedzināta 1905. gada revolūcijas laikā un to  atjaunoja tikai 1930. gadā, taču diemžēl nekas no pils interjera vairs nebija saglabājies. Īpašnieki līdz 1673. gadam bija Butlaru dzimta, pēc tam fon Lēbeli, fon Mirbahi, fon Pletenbergi un fon Bēri. No 1790. gada līdz 1920. gadam fon Firksi. Neskatoties uz ugunsgrēku postījumiem, sākotnējie pils galvenie apjomi pamatos saglabājušies. Padomju okupācijas gados ēkā bija iekārtoti dzīvokļi, ēka nolaista. 2000.gadā muižas ēkā notika remontdarbi, lai uz to pārceltos skola.
Kopš 2000. gada Zemītes muižas pilī darbojas pamatskola, pateicoties kuras audzēkņiem un skolotājiem, pils apkārtne nu kļuvusi sakārtota un pievilcīga.

Muižas kompleksā ietilpst sešas bijušās muižas kalpu mājas, klēts, kas 1930.gadā pārbūvēta par tautas namu.


Adrese: Kandavas novads, Zemītes pagasts