07.06.19

Vīkseles muiža (Wiexeln)
                                       (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

 

                                                           (Vīkseles muiža agrāk)

Ar Kaucmindes un Iecavas muižu arhitekta L.Reinīra vārdu var saistīt arī nelielo Vīkseles muižas kungu māju Kurzemē, kas tika uzbūvēta īsi pirms pirmā pasaules kara tās īpašnieka barona Karla fon Elzena laikā. Nelielā ēka, kurā tikpat kā netika izmantoti nekādi dekoratīvi rotājumi, pat vairāk nekā daudzas citas asociējas ar 18.gadsimta beigu Kurzemes muižu celtnēm. Šo izjūtu arhitekts bija panācis ar precīzi stilizēto vienstāva apjomu un siluetu, kura centru iezīmēja koka kolonnu balstīts rizalīts ar otrā stāva līmenī izveidotu balkonu. H.Pīrangs šo celtni mīļi nodēvējis par “brīnišķīgu mazu meistardarbu”. Ēka diemžēl gājusi bojā otrā pasaules kara laikā.

Arī kungu mājas iekārtojums bijis ievērības cienīgs. Ar vienkāršajiem dēļu griestiem, pie sienas piekārto lāčādu un telpā novietotu vērpjamo ratiņu bija iezīmēta piederība stabilām, daudzās paaudzēs izauklētām patriarhālām vērtībām, turpretī pietiekami greznās mēbeles, daudzās gravīras un daudzās grāmatas apliecināja mājā dzīvojošo piederību augstākai kārtai.
Muiža līdz 1917.gadam piederējusi baronam fon Bēram. Ap 1924.gadu muižas centru - 150 pūrvietas iedalīja fon Bēra radiniekam Betiheram, kas Vīkseli pārvaldīja līdz pat 1939.gada repatriācijai. Betiheram piederēja arī Spirgus muiža.
Vīkseles muižas sakarā  J. un K.Straubergu grāmatā “Džūkste – pagasta un draudzes vēesture” tiek minēts arī fon Landsbergs, kurš esot ņēmis aktīvu dalību Džūkstes draudzes dzīvē.
Mūsdienās muižas teritorija ir nožogota un tur notiek kaut kāda saimnieciska darbība. No ārpuses nekādas muižas paliek nav saskatāmas, tikai kāds neliels namiņš.

Adrese:  Tukuma novads, Slampes pagasts, Vīksele, Vīkseles