07.06.19

Vīcežu muiža (Wizeden)

                                        (Fotografēts 2014.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Vīcežu vārds rakstos lasāms jau 1331. gadā lielās un bagātās Stendes muižas teritorijas robežu aprakstā. No 1561. gada muiža piederēja Fišeriem (Von Vischer), to apliecina Talsu evaņģēliski luteriskās baznīcas sienā iemūrētā kaļķakmenī kaltā Fišeru ģimenes piemiņas plāksne ar uzrakstu «Še dus Fišera ģimene no Vīcežiem. Pēdējam no šīs cilts - Evaldam Fridrikam Fišeram, miris 1794. gadā, pateicīgais audžudēls E. S. B. V. Ašenbergs».

Tagadējā muižas dzīvojamā ēka celta 19. gadsimta beigās kā vienkārša vienstāva laukakmens mūra māja ar caurbrauktuvi (tagad aizmūrēta). Zem viena jumta bijusi dzīvojamā daļa un klēts. No baronu godības palikušas klēts durvis ar vecajiem kalumiem, klēts grīda no platiem, gariem dēļiem, senās graudu lādes, labi pagrabi un apvalkdūmenis. Tagad – privātīpašums.
 
Adrese: Talsu novads, Lībagu pagasts, Vīceži