07.06.19

Pētermuiža (Peterfeld) Platones pagastā


                                        (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Par Pētermuižu ir maz informācijas. Bet ir agrāko laiku presē aprakstīti šādi tādi atgadījumi.
1940.gada janvāra “Zemgales balss” raksta: “Pētermuižas nomnieks Johans Šmits evakuējies uz Vāciju. Īsi pirms aizbraukšanas pārdevis laukā nenoņemtos kartupeļus Pēterim Stonim un Antonam Bākulim. Tādēļ jāmeklē patiesība Jelgavas apr. miertiesā, kur Stonis no Bākuļa prasa 111 ls par saviem kartupeļiem. Stonis apgalvo, ka Šmits tam pārdevis visus kartupeļus un tos arī noracis. Bākulis turpretim saka, ka viņam no kartupeļu gabala piederējušas 11 vagas 111 ls vērtībā. Liecinieks Voldemārs Loķis — Šmita bijušais priekšstrādnieks saka, ka Šmits pirms aizbraukšanas kartupeļu lauku nospraudis mietiņiem un Bākuļa daļa bijusi uz mietiņa uzrakstīta ar ķīmisku zīmuli. Kad vēlāk sācies strīdus, kad Bākulis visus kartupeļus pirmais noracis, mietiņu vēlāk atraduši iemestu lopu aplokā. Bākulis tomēr uztur savu taisnību un uzdod jaunus lieciniekus. Lietas iztiesāšanu atliek.”
1936.gada “Zemgales balss” raksta: “9. augustā vietējā Pētermuižā pie drēbnieka Voldemāra Tolēna atnācis viņa paziņa Rūdolfs Sidrevičs no Platones pagasta Galiņiem un kādu laiciņu dzīvoklī palicis viens pats. Kad viņš aizgājis, Tolēns atradis, ka viņam no skapja, kurā viņš paziņam redzot ielicis 15 ls, izņemts sudraba pieclatu gabals, par ko ziņojis policijai. Pirms nodošanas miertiesnesim sodīšanai, Sidrevičs, kurš jau reizi agrāk sodīts, nozagtos 5 ls Tolēnam atdevis. Par paziņas apzagšanu miertiesnesis sodīja 27 g. v. Rūdolfu Sidreviču ar 2 nedēļām cietumā.”

Adrese: Jelgavas novads, Platones pagasts, Pēterlauki