14.06.19

Vecmoku muiža (Alt-Mocken)

                                            (Fotografēts 2013.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                     Vecmoku muiža ap 1900.gadu

(Fotografēts 2019.gadā)(Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Vecmoku muiža atrodas tagadējā Tukuma rajona Tumes pagasta teritorijā. 1460. gadā tā nosaukta kā Livonijas ordeņa īpašums Mowken Hof. 1536. gadā Fīlipam fon der Brigenam izlēņotas divas zemnieku sētas Mokās. Kā Vecmoku muiža tā pieminēta 1544. gadā.
1753. gadā muižu nomājis Piltenes landrāts Eberhards Kristofers fon Medems. Šajā laikā celta jauna dzīvojamā ēka, kura izmaksājusi vairāk nekā 400 Alberta valsts dālderus.
1785. gadā muiža nonāca fon der Brigenu dzimtas īpašumā, bet no 1838. līdz 1924. gadam tā bija fon Elzenu (von Oelsen) dzimtmuiža. Elzens bijis ļaužu mīlēts un cienīts barons. Apglabāts Druvu kapos pie Vilksalas.
Joprojām nav precīzi noskaidrots, kas bijis pils arhitekts. Tiek uzskatīts, ka kungu māju 18. gadsimta vidū projektējis arhitekts Severins Jensens. Savukārt muižas saimniecības ēkas – zirgu staļļi – ir veidoti T. Zeileram raksturīgā manierē.
1920. gadā muiža nacionalizēta. Tās centrs palika fon Elzenu dzimtas īpašumā (Boto fon Elzenam) līdz 1939. gadam. Pēc baronu izceļošanas pagasta pašvaldība apsprieda iespēju pilī izvietot Vecmoku skolu. Tā kā sākās karš, tas netika izdarīts.
1941.gadā te bijusi koncentrācijas nometne, bet vēlāk vācu hospitālis. Pils nodega jeb tikusi nodedzināta 1944. gadā, kad padomju okupācijas armijas daļas uz neilgu laiku ieņēma Tukumu. Pēc kara vietējie ļaudis izteica vēlmi atjaunot ēku, lai tajā beidzot ierīkotu skolu. Tomēr tas nenotika un ēka ar laiku sabruka.

Līdz mūsdienām saglabājušās kungu mājas drupas un vairākas saimniecības ēkas. Jau vairākus gadus tiek kopts Vecmoku muižas parks, kurā atrodamas arī dažādas eksotu sugas. Vienīgā šobrīd sakoptā Vecmoku muižas kompleksa ēka ir tā, kurā tagad ir bibliotēka.


Adrese: Tukuma novads, Tumes pagasts, Vecmokas