13.06.19

Veclīkupēnu muiža (Alt-Likoppen)


                                       (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tagad tautas nams, bibliotēka. Kādā laika periodā piederēja baroniem Nolkeniem.

Valdības vēstnesis 1927.gadā raksta par kādu adopciju Veclīkupēnu muižā: “Rubas pagasta tiesa saskaņā ar savu lēmumu no 1. decembra š. g., pamatotu uz pagasta tiesas likuma 108. un 109. p. p., dara zināmu, ka Vilhelms Vajens (Wilhelm Vajen) un viņa sieva Ellinora Vajen (Natalie Dorothea Ellinor von Bönninghausen gen.Budberg), dzīvojoši Rubas pagastā Veclīkupēnu muižā, pieņem (adoptē) par savu bērnu Elizabetes un viņas nelaiķa vīra Voldemāra Budberga-Boeninghauzena dēlu Vilhelmu Geriu Guido Voldemāra d. Budbergu-Boeninghauzenu, dzim. 1. jūnijā 1917. gadā (v. st.), piešķirot adoptējamam visas miesīga bērna tiesības ar uzvārdu „Budbergs-B o e n i n g h a u z e n s”.

 Adrese: Saldus novads, Rubas pagasts, Līkupēni, "Veclīkupēni"