19.06.19

Ūziņu muiža (Usingen)


              (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto) - muižas ērberģa atliekas un aptuvenā muižas vieta)
                                            (1930-to gadu foto, no Gunitas Kulmanes arhīva)


Līdz mūsdienām saglabājies tikai šis tas no saimniecības ēkām. Muižas dzīvojamā ēka celta 1760.gadā, bet nojaukta 1976.gadā.

Ūziņu kroņa muižas centrs atradās astoņus kilometrus no Jēkabnieku pagastnama.

Pēc 1795. gada oktobra revīzijas datiem, barons Kristops Ernsts Krummess ieguvis 22. oktobrī muižas nomas tiesības.
Savukārt 1807. gada revīzija uzrāda, ka saimniekot sāk atraitne Julija fon grāfiene fon Albedilla, dzimusi Keizerlinga.
Līdz 1920. gadam to rentēja Jēkabs Straumanis, pēc tam tā sadalīta 18 jaunsaimniecībās ar 260,81 ha zemes. 1939. gadā J. Straumanis ar sievu vācieti repatriējās uz Vāciju.
(paldies Gunitai Kulmanei par dalīšanos ar savākto informāciju par Ūziņu muižu)

 
Adrese: Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Ūziņi