18.06.19

Urgas muiža (Orgishof)                                                  (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                    (foto no zudusilatvija.lv , Urgas muiža savos labākos laikos)

Urgas muiža piederāja Orgisu dzimtai no 1436.gada līdz pat 17.gadsimtam. Neilgu laiku 17.gadsimtā muižā saimniekoja Cogi, bet no 1690. gada – Ungerni. 1757. gadā Urgas īpašnieki bija Kaumernu dzimta. Pēc 120 gadiem muiža piederēja fon Štādenam.

Bijusī Urgas muižas kungu māja ļoti stipri pārbūvēta. Pirmās izmaiņas konsultēja arhitekts V.L.N.Bokslafs. Pēc muižas laikiem, no 1926. līdz 1936.gadam, Urgā bija Vilzēnu 2.pakāpes pamatskola ar 5.un 6.klasi. Pēc tam ēka 1949.gadā pārbūvēta apriņķa invalīdu nama vajadzībām. 1970. gados tā zaudēja smailo torni vidū, slīpo jumtu, verandas, bet abi gali ir pagarināti un uzcelts otrais stāvs. Tagad te ir veco ļaužu pansionāts. Muižas ansamblī ir arī citas saimniecības ēkas: klēts, kūts un kalte. Ir saglabājies arī neliels ainavu parks ar vietējo koku sugu stādījumiem, pārsvarā ar liepām un ozoliem. Parks tiek kopts.

Adrese:  Alojas novads, Braslavas pagasts, Urga