18.06.19

Mazsvirkales muiža (Mazšvirkales muiža, Klein Swirkaln)


                                       (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

No ēkām maz kas saglabājies, arī informācija grūti atrodama.
1925.gada “Valdības vēstnesis” ziņo: “28. decembrī š. g., pulksten 12 dienā, Rundāles pagastā, Mazsvirkales muižā, pārdos atkātā vairāksolīšanā pret tūlītēju samaksu pils. Elijai L ī d a k aprakstītu sudmalu akmeņu gaņģi, pilnā sastāvā un kārtībā, novērtētu par Ls 216,07, dēļ Ls 216,07 ienākuma nodokļa piedzīšanas.

Adrese: Bauskas novads, Rundāles pagasts, Švirkale