18.06.19

Lielsvirkales muiža (Lielšvirkales muiža, Groß Swirkaln)


                                        (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Sakarā ar ļoti neražīgo gadu 1697.gadā toreizējie Lielsvirkales īpašnieki spiesti ieķīlāt muižu un zemniekus Tīzenhauzeniem.
Līdz mūsdienām gandrīz nekas nav saglabājies.

Adrese:  Bauskas novads, Īslīces pagasts, Lielsvirkale