04.06.19

Jelgava, kādu to redzēja Elizabete Bernevica 20.gadsimta sākumā

Pateicoties tam, ka esmu izveidojusi šo lapu, mani nereti uzmeklē cilvēki no visas pasaules, kuriem ir bijis kādreiz kāds sakars ar Latviju, Latvijas muižām. Viens no tiem ir Elizabetes Bernevicas dēls Joahims, kurš tagad dzīvo Kanādā un kurš devis laipnu atļauju izmantot viņa atsūtītās fotogrāfijas no savas mammas foto albūma.

Elizabete Bernevica (Bernewitz) dzimusi 1897.gadā Jaunpils un Jelgavas mācītāja Aleksandra Hansa Bernevica ģimenē. Bērnība un skolas gadi pagāja Jelgavā. Vēlāk viņa ir pārcēlusies uz Vāciju, bet mūža nogali pavadījusi pie dēla Kanādā. Ar lielu mīlestību viņa ir stāstījusi dēlam par pavadīto laiku Jelgavā, Jaunpilī un arī Umpārtes muižā, kura piederēja viņas mammas ģimenei – Krēgeru dzimtai. Padalīšos ar bildēm arī ar jums.

Thanks to this blog I have created, I am often addressed by people from all over the world who are descendants of former Latvian citizens, residents and manor owners. One of them is Elsbeth Jenny Bernewitz's son Joachim, now living in Canada, who gave his kind permission to use the photos he sent me from his mom's photo album.

Elsbeth Jenny Bernewitz ("Ilsing", "Ilse") was born in 1897 in the family of Jaunpils/Neuenbrg and later Jelgava/Mitau pastor Alexander Hans Bernewitz
. In 1908, Alexander Hans was appointed general superintendent which meant that the family had to move from Jaunpils to Jelgava/Mitau. In Jegalva he served at the Holy Trinity church and wherever his position took him ( a part of Poland or Belorussia, Lithuania or Courland) he used to travel in his coach having six horses at his disposal if necessary. Elsbeth spent her childhood and her school years in Jelgava. Later she moved to Germany. But the last years of her life, her "golden years", she spent with her son in Canada. With great love she told her son about time she spent in Jelgava, Jaunpils and also in the manor of Umpārte/Wiexten, which belonged to her mother's family - Kroegers family. I will share pictures with you too. (most comments in English by Joachim)


 Abās fotogrāfijās redzama Elizabete Bernevica. Viņas dēls īpaši uzsvēra, ka apakšējā fotogrāfijā redzamā baltā cepurīte esot speciāli meitenei šūdināta. 
The both photos shows Elsbeth Jenny Bernewitz. Her son Joachim told the white feathered  hat in the upper photo was especially made for her....Šajā fotogrāfijā Elizabete Jelgavā dodas uz skolu. Viņa esot mācījusies Deutsche Landesschule un skolas pārzine bijusi Fraulein Paucker , kura visu kontrolējusi ar īstu dzelzs tvērienu. Savukārt, viņas palīgs bijis jauns un kautrīgs, kuru meitenes ķircinājušas.
My Mom going to school in the Deutsche Landesschule, Mitau/Jelgava.....she said absorbing new material was always relatively easy...her principal was a Fraulein Paucker who controlled the school with an iron grip...
She was a fearsome lady who put the fear into the young ladies. Her "back-up" was a young man who was the complete opposite of her. According to my mother, he was shy and unassuming to the point that the girls were teasing him.


 Skolai bijusi arī sava slidotava, kur bērni labprāt uzturējušies. Tajā esot spēlējuši arī armijas orķestri. Šajā foto ar baltu cepurīti aiz gara vīrieša redzama Elizabete.
An ice skating rink.....in front of the Deutsche Schule in Mitau/ Jelgava....my Mom with the white hat to the right of the gentleman walking hastily across the ice....he looks like a teacher.... Next to the German school was the Russian school with its own skating rink. I was told that some army bands used to play music while the skaters were dancing on their skates.


Jelgava. Tālāk redzamais ir Trīsvienības baznīcas tornis. Baznīcu kara laikā sagrāva, palika tkai tornis, kurš visus padomju okupācijas laikus nostāvēja pilsētas centrā drupās. Tagad tas ir atjaunots, tajā iekārtota izstāžu zāle, restorāns, skatu laukums.
The Trinity Church in Jelgava/Mitau. The church was destroyed during the World War II, only the tower remained. The ruins of it remained in the center of city all the Soviet occupation time. Now it is renovated with an exhibition hall and restaurant in it.

Academia Petrina jeb Jelgavas akadēmiskā ģimnāzija. Tā bija Kurzemes un Zemgales hercogistes, vēlāk Kurzemes guberņas augstākā mācību iestāde jeb akadēmija, kas darbojās no 1775. līdz 1806. gadam, kad to pārdēvēja par Kurzemes guberņas "Cildeno ģimnāziju" (Gymanasium illustre), 1837. gadā par Jelgavas vīriešu ģimnāziju, kas Pirmā Pasaules kara sākumā 1915. gadā tika evakuēta uz Taganrogu. Tās vietā 1919. gadā tika nodibināta Jelgavas 1. valsts vidusskola, kas no 1923. gada pārdēvēta par Jelgavas ģimnāziju. Šobrīd ēkā atrodas Ģederta Eliasa Jelgavas mākslas un novadpētniecības muzejs.
Jelgava/Mitau Gymnasium or Academia Petrina is the oldest higher educational establishment in Latvia. It was established by the Duke Peter von Biron in 1775. Mitau was the capital of the Dutchy of Courland and Semigallia at that time. Later Academia Petrina was renamed Gymnasium illustre and Mitau Men's Gymnasium. During World War I, the school was evacuated to Taganrog  (Russia) while its 42,000-volume library was burned by troops of Pavel Bermondt-Avalov. During World War II, the historical school building was almost completely destroyed, therefore school was reestablished in new premises. The original building was later restored and now functions as the Ģederts Eliass Jelgava History and Art Museum. Jelgava, Aleksandra prospekts. Iela vai tās daļas vēlāk sauktas - Ādolfa Hitlera prospekts, Akadēmijas iela, Aleksandra Puškina prospekts. Tagad Zemgales prospekts. 
Mitau, Alexander prospect. Also known as Adolph Hitler prospect, Alexander Pushkhin prospect, Academy street. Now it is called Zemgales (Semigallia) prospect. The big house on the photo is one of those some buildings which remained undestroyed after World War II.

 Mēdemu pils Jelgavā, kas atradās Upes ielā 9 (tagad Jāņa Čakstes bulvāris), uz stūra krustojumā ar tagadējo Driksas ielu. Tajā bijis arī oficieru kazino. 
Medem's palace in Jelgava/Mitau. It was situated on 9, Upes street (now Jāņa Čakstes boulevard). It was also an Officer's Casino.

 Elizabetes dēls priecājas par skaisto rokrakstu, kādā uzrakstīts raksts par viņa vectēva iecelšanu par Konsistorija locekli.
What beautifully written document of my grandfather having been appointed member of the Consistorium...


Šo rakstu Elizabetes dēls komentējis - "pēc visu krievu ķeizara imperatora pavēles..." Tas arī adresēts viņa vectēvam. 
By Imperial Order of the Tsar of all Russians...

 Ķeizars Vilhelms un feldmaršals fon Hindenburgs pie Trīsvienības baznīcas ieejas sasveicinās ar vietējām autoritātēm. Netālu no baznīcas ieejas bilžu īpašnieka vectēvs - Elizabetes tēvs. 
Kaiser Wilhelm and General Fieldmarshal von Hindenburg at Jelgava/Mitau Trinity Church being welcomed by the local dignitaries. Amongst them my grandfather....close to the church entrance.


 Un te Aleksandrs Hans Bernevics sasveicinās ar viesiem pie pašām Trīsvienības baznīcas durvīm. 
Imperial Visit. My grandfather, Alexander Hans Bernewitz, at the entrance of Trinity Church welcoming the visitors.


 Paul von Hindenburg (1847-1934) bilžu īpašnieka vectēva Aleksandra Hansa Bernevica mājās Jelgavā. Hindenburgs kādu laiku bijis arī Reihprezidents pēc 1.pasaules kara. Viņa vārdā nosaukts arī lielākais Vācijas pasažieru dirižablis, kurš tā uzbūvēšanas brīdī bija arī lielākais pasaulē. Tas aizdegās un sadega 1937.gadā ASV. 
Paul von Hindenburg (1847-1934) being guest at my grandparents’ place in Jelgava\Mitau.  He became Reichspresident after World War I.

 Jelgavas mācītājmāja. Elizabete atcerējusies, ka tā bijusi koka ēka ar smagiem koka slēģiem.   
The Rectory in Jelgava - front entrance. All in wood with heavy wooden window shutters.

                                                           Jelgavas mācītājmājas iekšskats.
                                             The interior of the rectory in Jelgava/Mitau.


                                                           Jelgavas mācītājmājas iekšskats. 
                                             The interior of the rectory in Jelgava/Mitau. Visa ģimene kopā pie mācītājmājas Jelgavā. Elizabete ir notupusies pie suņa Treff, te redzami gan Krēgeri, gan Panteniusi, gan Bernevici. 
Family Reunion in Jelgava/Mitau. My Mom kneeling to the left of the dog Treff. The lady at the back all black is my greatgrandmother, Johanna nee Pantenius, the sister of the novelist Hermann P., my grandparents, Alexander Hans and Jenny, nee Kroeger, are at the back in the middle...