18.06.19

Berķenes muiža (Lielberķenes muiža, Berken)

                                         (Fotografēts 2014. gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                  (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

                                                     (Fotografēts 2021.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Lielberķenes muiža kā zemes īpašums ir viena no vecākajām mazajām muižām Zemgalē. Līdz pat 1694. gadam tā piederējusi Medemu dzimtai. Vēlāk vairākkārtīgi mainījušies īpašnieki (Brinkeni, Butlari u.c.) ― tā tikusi pārdota, ieķīlāta un pat paspēlēta kārtīs.  Interesanti, ka pēdējie muižas īpašnieki, vācbaltieši Dannenbergi, kam muiža piederējusi no 1853. gada, nav muižnieku jeb bruņinieku, bet gan amatnieku izcelsmes.

Līdz mūsdienām saglabājies kungu nams, kas celts 1819. gadā agrīnā klasicisma stilā fon Butlaru laikā.

Pēc Latvijas neatkarības iegūšanas, agrārreformas gaitā, šīs muižas apbūves centrs ticis sadalīts vairākiem jaunsaimniekiem. Muižas kungu namu, blakus esošo klēti un dārzu ar jaunsaimniecību ieguva virsleitnants Roberts Poga. Turpmāk Pogas īpašums skaitījās dārza saimniecība un tika nosaukta par "Plāteriem", bet Lielbērķenes nosaukums no kartēm pazuda uz visiem laikiem.

Par veco muižu nav daudz ziņu. Padomju okupācijas gados izdotajā ceļvedī “Kur plūst Lielupe” teikts: "Zviedru laikā te atradusies bruņniecības pils. Tagadējās Ziedkalnes pils celta ap 1820. gadu. Muižas teritorija atradusies starp Svētes, Igates un Vilces upēm. Muiža piederējusi baroniem fon Oelsingiem. Baidīdamies no tautas revolucionārās kustības, Oelsings ar ģimeni 1905. gadā slēpās ārzemēs. Buržuāziskās Latvijas laikā pilī atradās skolotāju arodbiedrības bērnu kolonija. Tagad pilī iekārtota kino zāle, veikali, dzīvokļi un mediciniskais punkts.”

Padomju okupācijas laikos Berķenes muižā saimniekoja kolhozs "Ziedkalne". Kungu namā bijis gan kolhoza kantoris, gan pasta nodaļa, gan izmitināti strādnieki ― tautā sauktie gucuļi. Diemžēl šajā laikā muiža tika ļoti nolaista un gandrīz aizgājusi bojā.

2004. gadā Berķenes muižu un zemi iegādājās Ilze un Aldis Melgalvji, kas nu jau vairāk nekā 10 gadus saimnieko šajā īpašumā un atjaunojuši ēku pēc arhitekta Pētera Blūma izstrādāta projekta. Tagad atjaunotajā kungu mājā un blakus esošajā klētī darbojas viesnīca, parkā un dārzā iekārtotas pastaigu takas un atpūtas vietas, muižas dīķī ― peldvieta. Vēsturiskais muižas komplekss tiek paplašināts ar jaunām individuālām dzīvojamām mājām.


Adrese:  Jelgavas novads, Vilces pagasts, Ziedkalne