18.06.19

Berķeneles pusmuiža (Birkineļu, Birķineles, Berkenhagen)                                      (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pusmuiža atrodas netālu no Laucesas upītes. Muižas apbūves kompleksā bez kungu mājas vēl ir saglabājusies 19.gadsimta beigās celtā klēts, leduspagrabs un daļēji arī kūts. Muižas klēts jumts ir tāds pats kā kungu mājai. Ēkas zelminis veidots pildrežģa konstrukcijās, bet stūri izrotāti ar laukakmeņu mūrējumu. Otrai saimniecības ēkai fasādēs 20.gadsimta sākumā izbūvētas jaunas logailas, tā izmainot oriģinālo fasādes dalījumu. Dzīvojamajai mājai rekonstrukcija, restaurācija veikta 1994. gadā. Muižas kungu māja ir samērā vienkārša vienstāva ēka ar nelielu cokolstāvu un 2-slīpņu jumtu, kura gali daļēji nošļaupti, uz upes pusi ēkai piebūvēta paliela veranda.

Muiža jau 18. gadsimtā bijusi baronu Felkerzāmu īpašumā. Mūsdienās tās nosaukums gan vairāk saistās ar tās nomniekiem, ievērojamā rakstnieka Raiņa vecākiem, kas šeit dzīvoja laikā no 1872. līdz 1881. gadam. Te pagāja dzejnieka bērnība un šejienes iespaidi attēloti dzejas krājumā “Dagdas skiču burtnīcas”. Pašlaik bijušajā Berķeneles pusmuižā darbojas Daugavpils rajona Kultūras un izglītības centrs, un Raiņa māja - memoriālais muzejs, kurš te iekārtots 1965.gadā.


Adrese: Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, Birkineļi