11.06.19

Audzu muiža (Audžu muiža, Neu-Friedrichshof)

                                  
                                           (Fotografēts 2014.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                                  (Muiža senāk)

Audzu muiža bija Kroņa īpašums - muiža un novads pie Auces upes.  Kā nomnieki dokumentos minēti Bordēliusi, bet kā pēdējais nomnieks līdz 1920.gadam – Makss Hanss. Kungu māja uzcelta 1855.gadā. 2005.gadā ēkā izcēlies ugunsgrēks un pēc tā palikušas tikai drupas. Līdz mūsdienām saglabājusies klēts un kalpu māja.

Vērtēšanas protokolos (Anschlags Protokole) ir minēts fakts, ka Audzu muižas 17 saimnieki maksā 176 sudraba rubļus un 61 kapeiku. Šai muižai ir 2 krogi: Stūra un Deģa. 1832. gadā minēts, ka Audzu muižā 183 vīrieši, 180 sievietes. 1862. gadā minēts fakts, ka Audzu skolu ziemā apmeklē 30 bērni - 19 zēni, 11 meitenes, vasarās - 10 bērni, t.sk. 6 zēni, 4 meitenes. Strādā skolotājs Gierts Purmalis, kurš izglītību ieguvis Dobeles draudzes skolā. Skolēni paliek skolā visu nedēļu un tikai sestdienās atgriežas mājās. Audzu skolas skolotājs no pagasta saņēma naudā 60 rbļ., renti par kādu zemes gabaliņu - 50 rbļ. un dzīvokli ar apkurināšanu.  

1890. gadā Lipstu, Audzu un Plēpju muižas pievieno Šķibei.    

          
Adrese: Dobeles novads, Krimūnu pagasts, Akācijas