11.06.19

Audruves muiža (Audruvas muiža, Audrau)

                                           (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                                          (Fotografēts 2020.gada, Līgas Landsbergas foto)

Senajā Lielvircavas novadā ietilpa pavisam astoņas muižas līdz ar pie tām piederīgām zemnieku mājām. 1509. gada 12. janvārī Vācu ordeņa mestrs Livonijā Valters fon Plettenbergs atdeva savam vasalim Heinricham (Hinrick) fon Klopmanim uz lēņu tiesībām Lielvircavu (Gross - Wurzau), Ogļaini (Oglev) un Mazvircavu vai Jauno muižu (Neu-hof). Pāris gadus vēlāk par nopelniem karā pret krieviem Klopmans saņem vēl Skursteņu muižu (Schorstadt) un Liepas muižu (Lindenfeld). Pēc tam kāds no vēlākiem
Klopmaņiem dibina (droši vien iznīcinot zināmu skaitu zemnieku māju) Fridricha muižu (Fridrichshof) un nopērk Mazlauku muižu (Klein-Feldhof) un Audruvi (Audrau). Tā piederējusi arī Oto fon Bēram. Viņa laikā tika uzbūvēta neliela dzeltenu ķieģeļu muižas kungu ēciņa ar plakanu jumtu un savādu plānojumu un tas pārējo muižas ēku vidū izskatījās naivi samākslots un tajā velti bija meklēt kaut vienu motīvu, kas to saistītu ar apkārtējo vidi un arī laikmetu. Te uzslava izsakāma arhitektam par uzdrīkstēšanos un nevis par rezultātu. (izmantoti materiāli no Daiņa Bruģa “Historisma pilis Latvijā”)

Audruve pēc barona Klopmaņa mainījusi vairākkārt īpašniekus, līdz beidzot to nopircis latvietis Jānis Kīns. Par Jāni Kīnu ar visdziļāko cienību runājot jāsaka, ka šis vīrs ir īsts latviešu enerģijas un neatlaidīga darba paraugs. Viņš ir nevien divas reizes nopircis Audruves muižu (pirmo reizi muižu iepērkot, otrreiz atpērkot atsavinātās jaunsaimniecības), devis saviem dēliem un meitām augstskolas izglītību, bet arī priekšzīmīgi nostādījis savu saimniecību. (no grāmatas “Lielvircavas novads” 1937.)


Adrese: Jelgavas novads, Elejas pagasts