11.06.19

Slagūnes muiža (Slagūnas muiža, Schlaguhnen)
                                     

                                          (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                   (1921.gada "Valdības vēstnesis")

1530.gadā tā piešķirta Zanderam Netelhorstam. Īpašnieki – Netelhorstu dzimta. Ap 1921.gadu īpašniece bijusi Hedviga Kleist. Padomju okupācijas laikā Slagūnes muižā bija iekārtojies kolhozs.

Mūsdienās Sagūnes muižā rit rosība. Tiek labiekārtota apkārtne, sakoptas ēkas. Muižas īpašnieks padomājis arī par ceļotājiem, uzstādot pie muižas informatīvu stendu ar informāciju un bildēm par muižu. Tas ļoti iepriecina! Kaut vairāk būtu tādu muižu saimnieku, kuri ceļotājiem ļauj apmierināt interesi par mūsu valsts vēsturiskiem objektiem.

1936.gada “Pasta-telegrāfa dzīve” raksta par šo skaisto, kalniem bagāto apvidu: “No Dobeles turpinām ceļu uz Slagūni un Zebras ezeru. Apkārtne kļuvusi interesantāka: Zemgales līdzenumu nomaina kalni un lejas ar tumšajiem egļu mežiem. Apstājamies pie Slagūnes skolas un skolas pārziņa Ž. Eniņa kunga vadībā dodamies skatīt senos pilskalnus un teiksmoto Zebras ezeru Slagūnes mežos. Pa brīnišķīgu meža ceļu nonākam līdz Daudzumu pilskalnam, kas atrodas varenas morēna grēdas augstākajā vietā. Te senatnē stāvējusi senlatviešu pils. Pilskalnu apņem simtgadējās smalkšķiedru egles, kuras noder vijoļu griešanai. Virsotne noaugusi nelieliem lapu un skuju kokiem. Pāri slaidajām egļu galotnēm no kalna pa šauru izcirtumu atklājas skats uz Slagūnes muižu un apkārtnes pakalniem. Paskaidrojumus un teikas,  kas saistītas ap pilskalnu, ekskursantiem sniedz skolotājs Ž. Eniņš. Pilskalnu pētījis prof. Bīlensteins. Pie Smiltniekiem redzam Zebras ezeru ar plašu plūdmali. Tā radusies nosusinot ezera lejasgala pļavas. Pie Ezerlūķiem stāvajā ezera krastā otrs pilskalns, kas noaudzis slaidām priedēm. Plašo ezeru apņem pelēka migla, jo līst sīks lietus, bet pāri ezeram (starp Zebras un Svētezeru) saskatām Elkas kalnu, kas noaudzis kupliem ozoliem un liepām. Tālumā vērojams arī Krievu kalna siluets. Tiešām, Slagūnes mežu un Zebras ezera krāšņo dabu vērts redzēt katram tūristam!”

Adrese: Dobeles novads, Annenieku pagasts, Slagūne