08.06.19

Akmeņmuiža (Akmeņu muiža, Akmiņmuiža, Steinhof) pie Sātiem

                                       (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Šobrīd muižas izskats pilnībā atbilst tās nosaukumam. No tās pāri palikuši tikai akmeņi. Saglabājusies tikai viena māja, kura ir arī apdzīvota. Agrāk šī bijusi Grenču muižas pusmuiža. Lieli postījumi notikuši kara laikos, jo te norisinājušās aktīvas kaujas.

Adrese:  Tukua novads, Irlavas pagasts