01.05.19

Pastmuiža (Pasta muiža, Klauenstein, Postmesiterhof, Wesselhof) Kokneses pagastā


                                       (Foto no J.Zilgalvja grāmatas "Daugavas muižas")
                                                    (Muiža Stefenhāgena zīmējumā)
                           (Foto no 1965.gada, muižas nojaukšana, foto īpašnieks Alberts Glāznieks)

Pasta muiža atradās gleznainā un nelielām muižiņām bagātā vietā pie Daugavas. Augšpus tai bija Rīteru un Lapas muižas, bet lejpus – Kokneses, Bilstiņu un Radolkas muižas, bet pretī, otrpus Daugavai – Altonas un Vīgantes muižiņas.

Pasta muižai bija sena vēsture. Pirmo reizi tās nosaukums Klauenstein tika minēts 1451. gada pārdošanas līgumā. Kopš 1663. gada, kad muižu nopirka pastmeistars Jakobs Bekers, to iesauca par Postmeisterhof. Kādu brīdi muižai ir pastāvējis Wesselhof nosaukums - kopš 1750. gada, kad muižu īpašumā ieguva Veselings, bet kura mantinieki to vēlāk pārdeva ap 1766.gadu.  1780.gadā muižā saimniekoja Pēteris fon Rass. Pēc tam muiža vairākkārt ieķīlāta, bet 1830.gadā par tās īpašnieku kļuva Kārlis fon Brimmers, kura laikā tika uzcelta skaista kungu māja bīdermeijera stilā. Pēc agrārreformas 1920. gadā muižu uz brīdi īpašumā ieguva brāļi pulkveži Fogelmaņi, kuri muižas ēkas gribēja nojaukt. Pēc tam īpašumu nopirka Eizentāls, kurš visu atjaunoja un nosauca par Dzelzslejām. Te ierīkoja plašu dārzniecību, kokaudzētavu, vīna darītavu. Apkārtnē bijuši daudzi spēcīgi avoti, kuri pat darbinājuši nelielas dzirnavas. 1965.gadā muižas ēku nojauca. Tagad te skalojas Daugava netālu no mākslīgi veidotā Likteņdārza.

Adrese:  Kokneses novads, Kokneses pagasts