01.05.19

Plānupes muiža (Planup)                                      (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1924.gada “Policijas vēstnesis” rubrikā “1919.gada atskaņas” raksta: “Niedras valdības laikā, 1919. gada vasarā, Allažu Plānupes muižas agrākais īpašnieks Milens līidz ar citiem Goltca armijas virsniekiem iebrukuši Rozīšu mājās un apcietinājuši mājas īpašnieku Jāni Vašuku. Vairāki pilsoņi redzējuši, ka vācieši dzinuši pa ceļu apcietināto Vašuku un pēc tam mežā dzirdējuši šāvienu. Otrā dienā Vašuks atrasts nogalināts. 1920. gada aprīlī Plānupes muižā ieradies Milens un stāstījis, ka viņa nodoms bijis tikai Vašuku arestēt, bet „goltcisti" viņu nošāvuši. Iepriekšējā izmeklēšanā Milens paskaidrojis, ka divi no iebrucējiem bijuši valsts vācu armijas virsnieki, bet pārējie šejienes baroni Fitinghofs, Džims Volfs un bij. Mores Kartužu muižas īpašnieks. Vašuka nošaušanu viņi nolieguši. Tagad, š. g. 21. martā lieta nāca iztiesāšanā Rigas Apgabaltiesā. Šī slepkavības lieta būtu apklususi, ja 1921. gadā tas pats Milens nebūtu iesniedzis Allažu zemes ierīcības komitejai lūgumu dēļ zemes piešķiršanas, sakarā ar ko Zemes Ierīcības komiteja ierosinājusi jautājumu par barona Milena pagātnes noskaidrošanu un tā atkal uzpeldējusi ari Vašuka noslepkavošanas lieta. Apgabaltiesa baronus Milenu, Volfu un Fitinghofu atzina par vainīgiem izdarītā noziegumā un notiesāja katru uz 8 gadiem spaidu darbos, ar visu tiesību zaudēšanu, amnestējot soda laiku uz pusi. Notiesātie apcietināti un nogādāti uz centrālcietumu.”

Adrese: Siguldas novads, Allažu pagasts, Plānupe