03.03.19

Jaunplatones muiža (Neu Platon)                                      (Fotografēts 2018gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pēc agrārās reformas muiža tikusi piešķirta Platones lauksaimniecības biedrībai. 1922.gada jūnija “Zemkopis” raksta: “Platones lauksaimniecibas biedrība š. g. 28. maijā sarīkoja pavasara svētkus savās telpās Jaunplatones muižā. Svētku programa bij īsti kupla. Vispirms ar lekciju uzstājās L. L. E. S. instruksors R. Linde par lopkopības vajadzību lauksaimniecības intensivitātes pacelšanā. Pēc tam vietējie darbinieki uzveda Grusnas drāmu „Kad jūra krāc". Pēc teātra sekoja deja zaļumos.  Šejienes lauksaimniecības biedrība ir viena no tām laimīgām, kuras caur agrāro reformu tika pie savām telpām un sava stūrīša zemes. Viņai piešķirts Jaunplatones muižas centrs ar prāvu augļu dārzu un pietiekoši labām ēkam. Kara vētra šinī apkārtnē samērā maz nopostījusi ēkas, bet tomēr vispāri posta nodarīts daudz. Sevišķi grūti saimniecībām atjaunot dzīvo inventāru, kas vēl tālu neaizsniedz priekškara apmērus.”

Šodien šajā muižas vietā ir diezgan liela bēdu ieleja. Ēkas, lai arī kas tās muižas laikā būtu bijušas, šodien nolaistas – dažas drupās, citas nekoptas, logi katrs savādāks gan pēc formas, gan materiāla un krāsas, apkārtne aizaugusi.
  
Adrese: Jelgavas novads, Platones pagasts, Jaunplatone