18.10.18

Džūkstes brīvības piemineklis

                                         (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Piemineklis Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem Džūkstes draudzes locekļiem, kas kalts Somijas granītā,  atrodas Džūkstes centrā, iepretim kapsētai un baznīcas drupām. Piemineklis izmaksājis 10 000 latus.
Laikraksts “Rīts” 1935.gada 19.novembrī raksta: “Dažus gadus atpakaļ Džūkstes draudze mācītāja R. Šlokenberga ierosināta sāka vākt līdzekļus brīvības karā kritušo piemiņas zīmei. Tagad nu Džūkstes pagasta centrā starp ev. luterisko baznīcu un 6-klašu pamatskolu paceļas stalts piemineklis mākslinieka K. Zemdega veidojumā. Šo Batara cīņu atcerei celto pieminekli atklāja 17.novembrī iekšlietu viceministrs A. Bērziņš. Ministru pie Džūkstes centrā celtiem goda vārtiem, kurus rotāja uzraksts: „Ņem, tēvuzeme, tavs esmu viss" un „Uzticība Vadonim un valdībai — mūsu spēks", bija nostājusies aizsargu goda sardze, skolu un mazpulku jaunatne, organizācijas un pašvaldības pārstāvji. Ministru apsveica Džūkstes pagasta vecākais un aizsardzes pasniedza ziedus. Iekšlietu viceministrs A. Bērziņš, atklājot pieminekli, starp citu, teica: „Jūs savam piemineklim esiet izvēlējušies krāšņu vietu. Jūs esiet to cēluši pie Dieva nama, pie skolas un pie ceļa, pa kuru dunējuši mūsu varonīgās armijas soļi ģenerāļa J. Baloža vadībā, šis piemineklis, uz kuru veras jūsu skolas bērnu skati, runās un stāstīs viņiem par varoņdienām, par teikām un par godu, kas mācīs arī viņus cienīt, godāt un vērtēt latvietību. Latvju tauta nekad nav bijusi nebrīva, nekad nav bijusi vergu tauta. Lai arī pa lielajiem un baltajiem latvju zemes lielceļiem ir gājušas dažādas svešas varas, latvju zemnieku sēta vienmēr ir palikusi brīva un neatkarīga no tām. Latvju zeme ir katram latvietim skaistākā pasaulē, un nav viņam tuvākas un svētākas zemes, kā Latvija. Jūs tagad, raugoties uz šo pieminekli, sapratīsiet, kas jums jādara Latvijas tautai, Latvijas godam un Latvijas slavai."

Adrese: Tukuma novads, Džūkstes pagasts, Džūkste