18.10.18

Blīdenes mācītājmuiža
                                             (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                    (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
 

Blīdenes draudze ir realizējusi projektu un Mācītājmājas parkā ir izveidots akmensdārzs, grantēts pastaigu celiņš, nostiprināts un paplašināts automašīnu stāvlaukums, kā arī pagalms Mācītājmājas priekšpusē. Parkā ir izveidota vēl viena rožu dobe. Ir aizsākta tradīcija parku veidot par evaņģēliski luterisko draudžu sadraudzības parku. "Mācītājmājā" ciemojās māsu draudzes pārstāvji no Norvēģijas un parkā iestādīja trīs pildītos jasmīnus. Latvijas māsu draudze Blīdenes draudzei uzdāvināja koku un košumkrūmu stādus, ko draudze iestādīja "Mācītājmuižas" parkā. Te prezentēta Blīdenes draudzes priekšnieces Sanitas Vanagas sarakstītā grāmata "Dzīvojam zaļi! Blīdenes mācītājmuižas un parka atjaunotne - mantojums nākamajām paaudzēm" par piecu gadu laikā paveikto.

No 1945. līdz 1958.gadam šeit darbojusies skola.

drese: Brocēnu novads, Blīdenes pagasts