18.10.18

Blīdenes brīvības piemineklis
                                      (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Tas atklāts 1933.gada 22.jūnijā Blīdenes baznīcas priekšā. Mūsdienās no baznīcas palikušas tikai drupas, bet piemieklis ir apskatāms.

1933.gada 22.jūnija “Latvijas kareivis” raksta: “Kritušo varoņu pieminekli Blīdenē šodien atklās iekšlietu ministrs G. Milbergs. Pieminekļa celšanu ierosinājis māc. Turks, lai godinātu Latvijas atbrīvošanas cīņās un pasaules karā kritušos Blīdenes draudzes dēlus. Pieminekļa projektu izstrādāusi un veidojusi granīta un Marmora rūpniecības firma Ed. Kurau, Rīgā. Viņš izcirsts no paša marmora un ietver stilizētu lāpu ar zeltītu liesmu galā. Vēlāk paredzēts uzkopt arī pieminekļa apkārtni.”

Uzraksts vienā pieminekļa pusē: "Latvijas atbrīvošanas cīņās un pasaules karā kritušiem Blīdenes draudzes dēliem." Teksts otrā pusē: "Gods, slava varoņiem, kas spēkiem vienotiem ar dārgo dzīvību mums pirka brīvību."

Adrese: Brocēnu novads, Blīdenes pagasts, Blīdene