23.09.18

Mālu muiža (Mahlenhof, Mahlemuische, Šaumaņa muiža) Džūkstes pagastā                                         (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muižiņa radusies ap 1600.gadu. Šī muižiņa sākumā bijusi hercoga algas muiža, ko viņš kā algu vai pensiju piešķīris kadam savam ierēdnim uz viņa dzīves laiku un sākumā te pārceļas bijušais Pienavas muižkungs Mārtiņš Šaumanis. (J. un K.Straubergi, “Džūkste – pagasta un draudzes vēsture”) 
Ap 1800. gadu Mālu muiža kā Mālnieku mājas pievienotas Apšupei, bet ap 1811. gadu atkal atjaunota kā patstāvīga muižiņa ar trim mājām. Pēc Pirmā pasaules kara muižas centru apsaimniekojis Kristaps Smilga, kurš Otrā pasaules kara beigas emigrējis no Latvijas. Pēc kara muižā dzīvojuši dažādi ļaudis. Ēkas postītas un senatni muižā liecina tikai saglabājies manteļskurstenis.

Kādā ar arhitektūru saistītā izdevumā muižas dzīvojamā ērta raksturota kā “visnotaļ primitīva bezstila ēka”. Atrodas Lanceniekos un privātīpašuma uzraksts liedz tai tuvoties.
 Adrese:  Tukuma novads, Džūkstes pagasts, Lancenieki