23.09.18

Mālu muiža (Mahlenhof, Mahlemuische, Šaumaņa muiža)                                      (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Muižiņa radusies ap 1600.gadu. Šī muižiņa sākumā bijusi hercoga algas muiža, ko viņš kā algu vai pensiju piešķīris kadam savam ierēdnim uz viņa dzīves laiku un sākumā te pārceļas bijušais Pienavas muižkungs Mārtiņš Šaumanis. (J. un K.Straubergi, “Džūkste – pagasta un draudzes vēsture”)

Kādā ar arhitektūru saistītā izdevumā muižas dzīvojamā ērta raksturota kā “visnotaļ primitīva bezstila ēka”. Atrodas Lanceniekos un privātīpašuma uzraksts liedz tai tuvoties.
 Adrese:  Tukuma novads, Džūkstes pagasts, Lancenieki