22.09.18

Džūkstes muiža (Siuxt)                                     (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Džūkstes muiža tāpat ka Pienavas muiža bijusi veca un liela muiža, par kuras izcelšanos pagaidām nav atrastas nekādas sīkākas ziņas. Sākotnēji hercoga, vēlāk – kroņa muiža. Tās ietekmē tuvumā izveidojies miests. Muižas ēkas daudz cietušas kara gados, tad pārbūvētas saimnieciskām vajadzībām. Muižas kungu māja tika pārbūvēta divstāvu apjoma pienotavas vajadzībām. Ēka pilnībā zaudējusi sākotnējo plānojumu un apjomu proporciju.
18.gadsimta beigās tiek ierīkota mazā Džūkstes muižiņa – Miku muiža.
Adrese:  Tukuma novads, Džūkstes pagasts, Džūkste