22.09.18

Džūkstes muiža (Siuxt)                                         (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Džūkstes muiža tāpat ka Pienavas muiža bijusi veca un liela muiža, par kuras izcelšanos pagaidām nav atrastas nekādas sīkākas ziņas. Sākotnēji hercoga, vēlāk – kroņa muiža. Tās ietekmē tuvumā izveidojies miests. 

1812. gadā Džūkstes muiža bija izrentēta ģenerālim Reķim, kurš drīz vien miris, un nomas līgums pārgājis viņa meitai. Viņa gan pati muižā nav dzīvojusi, viņas vietā saimniekojuši Kverfeldi, kuriem vēlāk izdevies muižu dabūt uz sava vārda. 1842. gadā Kverfelds miris, un viņa vietā nācis Aumans, kas līdz tam bijis Mazās Mežamuižas pārvaldnieks.
 
Muižas ēkas daudz cietušas kara gados, tad pārbūvētas saimnieciskām vajadzībām. Muižas kungu māja tika pārbūvēta divstāvu pienotavas vajadzībām. Ēka pilnībā zaudējusi sākotnējo plānojumu un apjomu proporciju.

18.gadsimta beigās tiek ierīkota mazā Džūkstes muižiņa – Miku muiža.
Adrese:  Tukuma novads, Džūkstes pagasts, Džūkste