22.09.18

Grauzdes muiža (Grausden)


                                      (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

16.gadsimtā to savās rokās iegūst Drahenfelsi (Drachenfels). Tas paliek par Drahenfelsu majorātu līdz Pirmajam pasaules karam. Sākumā Grauzde bija lielākā Džūkstes muiža, kurā ietilpa arī Apšupe. Vēlāk Apšupe atdalās un abas muižas pārvalda kāds no Drahenfelsiem.

Vispopulārākais no Drahenfelsiem bija Pēteris fon Drahenfelss. Dzimis vecāku rentētajā kroņa muižā Slampē. Vēlāk viņam piederēja Grauzdes muiža. Studējis ārzemēs, kalpojis dragūnos un 1820.gadā atgriezies Grauzdē. Viņam lieli nopelni Irlavas semināra nodibināšanā, kurā viņš līdz pat 1876.gadam bija kuratorijas prezidents. Slavens arī ar savu dēkām bagāto dzīvi, no kurām viņu bieži izpestīja viņa sulainis Ernsts Kohs.
Par Grauzdes muižu klīst arī dažādi nostāsti un teikas. Grauzdes pils dārzā esot liels akmens, kurš katru gadu pieejot solīti tuvāk pilij. Kad akmens pieiešot pilij pavisam klāt, tad pils nogrimšot ar visām ēkām.  Grauzdes muižā daudz esot spokojies. Šad tad redzēts nesen mirušais kungs staigājam.  (J. un K.Straubergi, “Džūkste – pagasta un draudzes vēsture”)
  

Adrese: Tukuma novads, Džūkstes pagasts, Grauzde