02.09.18

Ciemaldu muiža (Ciemaldes muiža, Zeemalden) Jaunsvirlaukas pag.                                     (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1937.gada “Zemgales balsī” kāds nostāsts par Ciemaldu muižu: “Uz Lielupes kreisā krasta atrodas Ciemaldu muiža, kas piederēja pie Emburgas muižas, agrākā hercoga īpašuma. Netālu no muižas ēkām vēl tagad saskatāma grava. Šo gravu vecie Ciemaldu muižas ļaudis atminas ar sevišķu labpatiku. Pagājušā gadu simteņa vidū, pirms klaušu atcelšanas, muiža bijusi izrentēta kādam baronam. Tas maz interesējās par muižas saimniecību, pavadījis laiku medībās, spēlēja kārtis un ar dažādām varmācībām radījis naidu muižas klaušiniekos. Klaušinieku pēršanu viņš uzlūkojis kā līdzekli viņu darba ražīguma pacelšanai, kaut gan arī pēršanu uzticējis vagaram. Visu saimniecību vadījis vagars latvietis — gudrs un attapīgs cilvēks. Viņš nolēmis iegrozīt klaušinieku pēršanu tā, ka tā nāktu kā klaušiniekiem, tā arī viņam pašam par labu. Viņš iestāstījis baronam, ka labāk būtu klaušiniekus pērt nevis muižā, jo tas traucē barona mieru un labsajūtu, bet gan atļaut pēršanu izdarīt gravā, kas atrodas pie pašām ēkām. Barona lielskungs varēšot arī no savām istabām pārliecināties par klaušu ļaužu pienācīgi spēcīgu pārmācīšanu. Vagars baronam tikmēr stāstījis par šāda veida klaušinieku sodīšanas ērtībām, līdz beidzot arī barons piekritis un devis atļauju klaušu ļaudis pērt gravā. To tik arī vajadzējis vagaram. Vagars gravā nevienu nav pēris, bet sapulcējis sodāmos gravā, licis tiem stenēt un vaidēt tā, ka to varētu dzirdēt muižā barons. Klaušu ļaudīm nav bijis jāsaka divreiz. Tie stenējuši un vaidējuši. Ieplēsuši sev kreklu vai bikses, tie vilkušies klibodami cauri muižai katrs uz savām mājām. Barons dažreiz atgādinājis vagaram sodīt ļaudis drusku mērenāk ... Par šādu rīcību vagars ieguvis klaušu ļaužu uzticību un pateicību. Neviens no klaušu ļaudīm nav sūdzējis baronam, ja vagars personīgām vajadzībām izlietojis barona mantu, kas atradusies muižas klētīs un kūtīs. Kad atcelta klaušu rente un vajadzējis pāriet uz naudas renti, barons nav varējis iemaksāt vajadzīgo rentes naudu. Šo summu iemaksājis baronam par lielu brīnumu vagars, kas nu kļuvis par šīs muižas rentnieku. Tālāk uz Lielupes kreisā krasta atrodas Mežotne un aiz tās tālāk no Lielupes krasta Rundāles pagasts jeb Rundāles valsts, kā to sauc vecie pagasta iedzīvotāji.”

Adrese: Ozolnieku novads, Jaunsvirlaukas pagasts