15.08.18

Buļļu muiža (Buļļmuiža, Buļmuiža, Bullen) Limbažu novadā


                                      (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Buļļu muiža (arī pusmuiža) atrodas Limbažu pagastā. Tur var no­kļūt, braucot pa Raganas-Limbažu ceļu, tā atrodas tūlīt aiz pagrieziena uz Kaijciemu. Dzīvojamai ēkai (19. gs.) laukak­mens mūra sienas ar šķembu pildījumu. No priekštelpām uz bēniņiem ved metāliskas vītņu kāpnes. Kompleksā atrodas arī cūku kūts (tās tālākajā galā klēts) un bijusī kalpu māja, kuras vienā galā savulaik darbojās pienotava. (no S. Rusmaņa grāmatas “Neiepazītā Latvija”)  Apmēram kilometru aiz tā Buļļumuižas kapulauks — Vella klēpji.
1930.gada 1.augusta izdevumā “Senatne” teikts: “Izrakumos sīkāki noskaidrota šo apmēram 20  akmenšķirstu kapu uz būve: tie ir no laukakmeņiem celti uz kalniņi, 0,5 —1,5 m augsti un 7—15 m diametrā; uzkalniņa piekājes iekšpusē konstatēts no ārpuses neredzams slēgts lielu akmeņu aplis, uzkalniņa vidū — trīs ap 2 m gafi un 0,5 m plati akmens šķirsti. Šķirstus veido lieli, gan šķelti, gan plakani akmeņi, dibens izbruģēts sīkiem akmeņiem; vāks turpretim nepastāvēja, kā parasti, no lielām akmens plāksnēm, bet gan no vidēja lieluma, apakšpusē plakaniem akmeņiem. Mirušie šķirstos apbedīti nesadedzināti; no ģindeņiem palikušas pāri vienīgi zobu emaļas drumslas, cits viss iznīcis. Piedevu kapos ir ļoti maz: centrālā šķirstā atrastas kādas bronzas adatas (?) paliekas un dažas keramikas lauskas, austrumu šķirstā — divu bronzas rinķīšu fragmenti, rietumu šķirstā — kāda resnāka riņķa fragments.”

Adrese: Limbažu novads, Limbažu pagasts, Dravnieki