19.07.18

Zaļenieku skola                                       (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                   (no 1991.gada "Jegavas ziņotāja")

Otrajā stāvā bijušas klases un zāle, trešajā stāvā klases un direktores dzīvoklis. Tagad skolas ēka pamesta, ieaugusi brikšņos, ēka drūp. Pamesta ap 2003.gadu. Palasot ne tik senu presi, var uzzināt, ka skolas ābeļdārzā apbedīti mirušie latviešu leģionāri, jo skolā bijis hospitālis. Vai tos kāds atceras? Vai ir kāda piemiņas zīme? Es neredzēju.
1937.gada “Latvijas kareivis” raksta: “Patlaban veic būvdarbus Zaļenieku pagasta 6-klasīgai pamatskolai. Skolas būvi veic pēc arh. Lazdiņa projekta un tā izmaksās ap 100.000 ls. Jaunā ēka būs iekārtota pēc modernām prasībām. Būvdarbus paredz veikt līdz šā gada rudenim, lai jau nāk. mācības gadā skolā varētu uzsākt mācības.”
“Zemgales balss” 1939.gadā raksta: “Pagājušā gadā nobeigta pamatskolas būve, kas izmaksājusi 130.000 ls. Līdzekļus būvei sagādājis pats pagasts. Zaļenieku pamatskola ir viena no modernākam lauku skolām Latvijā. Tai ir apūdeņošanas ierīces, elektrība , un citas labierīcības. LLK daiļdārzniecības nodaļa izstrādājusi arī skolas apkārtnes izdaiļošanas plānu.”
1942.gada skolas absolvente L.Štauere par skolu raksta 1991.gada “Jelgavas ziņotājā (skola tad vēl darbojusies): “Svētku reizē ejot uz skolu, mani soļi it bieži apstājas un es domās sev jautāju: «Kā bija toreiz, kad maza meitene ar biželēm un jaunu mugursomu pirmo reizi mēroja šo ceļu?» Jā, toreiz šis ceļš bija ne tik plats un ne tik izbraukts, ceļmalas vienmēr bija appļautas, kapi glīti sakopti, Tērvetes upes pļavas vēl nepārpurvojušās, tikko bija iestādīta mazpulku birzs, pretī pastam bija redzama skaista māja Baznīckrogs, tūlīt aiz pasta Zaļenieku tirgus laukums, tālāk  pretēja pusē vējdzirnavas un tad jau arī skola, kurai 1937. gadā uzcēla trešo stāvu. Un arī mēs, mazie skolēni, bijām lepni, ka skolas ēka, tik skaista un stalta, stāv lielceļa malā. Bet iepriekšējā divstāvu ēka arī bija priecējusi acis garāmgājējiem un braucējiem. To cēla 1879./1881. gadā -  Latvijas pirmās atmodas laikmetā, kad izglītībai bija liela nozīme tautas pašcieņas un garīguma veidošanā. Bet vēl pirms tam Zaļeniekos pastāvēja divas citas skolas: zemnieku skola, dibināta 1822. gada «Ķemerē», un draudzes skola (tagadējā ambulance), dibināta 1852. gadā. Te pusgadu mācījusies arī maza Elza Rozenbergā, vēlākā Aspazija. Taču jaunā pagastskola, kurā no 10 gadu vecuma bija jāmācas četri gadi, jau otrajā mācību gadā varēja uzņemt 130 skolēnu. Tas bija vairāk nekā abas iepriekšējās skolas kopā. Pirmais skolas pārzinis Kristaps Šuberts (slavena komponista, pianista un Latvijas konservatorijas rektora Paula Šuberta tēvs) skolu vadīja no 1881. gada līdz 1891. gadam. Viņš bija aktīvs darbinieks sabiedrības labā, aizrautīgs biškopis. Par К. Šuberta vadīto skolu pēc toreizējo laikrakstu ziņām var teikt, ka tā bija labi apgādāta ar mācību līdzekļiem, klašu telpās bijusi laba ventilācija, plašums un gaišums. Pagasts skolas uzturēšanai ik gadus izdevis 865 - 1100 rubļu. Pirmā pasaules kara laikā skolā bijusi iekārtota karagūstekņu nometne un skolēni mācījušies draudzes skolas telpās. Bermontiādes laikā 1919. gadā mācības skolā daļēji pārtrauktas, daži skolotāji bērnus mācījuši mājās privāti, piemēram, Marija Valtere-Plikause (rakstnieka Augusta Saulieša dzīvesbiedre). Neatkarīgās Latvijas laikā skola atdzima un uzplauka, to vairs neapdraudēja ne pārkrievošana, ne pārvācošana. Skolu šai laikā vadīja divi lieliski pārziņi: Jānis Melnbārdis (1920-1928) un Jēkabs Šmerliņš-Šmerlis (1928-1944). Abi bija 1905. gada revolūcijas dalībnieki un organizētāji Kurzemē, abi aktīvi gara gaismas nesēji Zaļenieku pagasta iedzīvotajiem. Jānis Melnbārdis bija vēsturnieks, ērģelnieks, izvadītājs. Viņam pieder skaistie vārdi pēc Latvijas neatkarības iegūšanas: «Nu gan sakopsim Latviju kā vienu rožu dārziņu.» Mūsu gadsimta ļauna slimība pārcirta šā  darbīgā vīra mūžu, taču viņa trīs meitas skolotājas tālāk turpināja tēva iesākto. Meta Melnbārde-Ozoliņa ilgus gadus strādāja Zaļenieku I un II pakāpes pamatskolā, bija ļoti prasīga un zinoša latviešu un vācu valodas skolotāja.
Jēkabs Smerliņš-Šmerlis Zaļeniekos ieauga ar dziļām saknēm, netālu no skola uzcēla māju «Atbalsis», nodarbojās ar biškopību, bet visus fiziskos un dvēseles spēkus veltīja skolai. Viņa vadībā izveidojās spēcīga mazpulku organizācija, liela vērība tika veltīta garīgajai un nacionālajai audzināšanai. Ar neatkarīgas Latvijas laiku saistās arī ilggadējas skolotājas Luīzes Bandenes aktīva mūža gadi. Lieliska matemātiķe, aktīva aizsardze un tas viss beidzās ar deportāciju. Skolotāja atgriezās tikai 60. gados, kad jau pavisam tuvu bija ceļš uz Baložu kapiem... Otrā pasaules kara gados skolā kadu laiku atradās latviešu leģionāru kazarmas un hospitālis, skolas ābeļdārzā aprakti mirušie kareivji; tāpēc baltā krusta zīme ir mūsu skolas pienākums viņu piemiņas saglabāšanai. Pēckara gadi brāzās pāri skolai, cenšoties noārdīt iepriekšējā laika sasniegumus. Daudzkārt mainījās rajona piederība, skolas nosaukums, skolotāju sastāvs. Tomēr arī šajā laikā bija direktori un skolotāji, kas svešas ideoloģijas spiediena apstākļos spēja strādāt radoši, saglabājot latviskumu, darba tikumu un mīlestību uz bērniem. Ar labiem vārdiem Zaļeniekos atceras Robertu Godu, Irēnu Nesauli, Valentīnu Vjateri - direktorus, tāpat arī skolotājus: Annu Nokalni, Bernardu Bondarevski, Ausmu Adleri, Helēnu Gercu, Mariju Hildebranti, Veru un Jāni Zariņus, Mariju un Jāni Ludboržus, Ausmu Krastiņu, Mildu Meiju u.c. Skolotāji arī šodien ir Zaļenieku pagasta kultūras un politiskas dzīves centrā - deputāti, tautfrontieši, Daukšu māju un kultūras nama aktīvisti. Skolā pašlaik strādā arī vairākas skolas absolventes: Daila Saulīte, Ligita Razživina, Maruta Neverovska, Daiga Zīle, Tamāra Ābele, Liliāna Štauere. Trešais atmodas laiks skolā iesākās ar pašu vēlētas direktores Ināras Grigorjevas atnākšanu. Šajos sarežģītajos apstākļos viņa vada 175 skolēnus un 23 skolotājus. Atdzimst neatkarīgās Latvijas tradīcijas. Mana pirmā skola, tu reizē veca un atkal jauna!”

2021.gadā ss.lv lasāms sludinājums, ka skolas ēka tiek pārdota par 70 000 eiro.
  

Adrese: Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, V1098 ceļa malā