21.07.18

Emburgas ordeņa pils vieta un pilskalns Ozolnieku novadā                                       (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Līdz mūsdienām saglabājusies tikai pilskalna ziemeļdaļa, pārējā teritorija postīta ēku būvniecības un ceļa ierīkošanas laikā. Pilskalna kultūrslānī atrastie priekšmeti liecina, ka tas bijis apdzīvots viduslaikos.

Emburgas pils bijusi ordeņa palīgpils vai vasaļa dzīvesvieta. Par viduslaiku mūra pils esamību liecina 1661.g. tapušais J.R.Šturna zīmējums, kurā Emburgas pils zīmēta skatā no Lielupes pretējā krasta. Pils attēlota kā gotikas stilam raksturīga ēka. Tiek izteikts pieņēmums, ka tā varētu būt celta 15.gadsimtā. Dokumentos Emburgas vārds parādās gan tikai 17.gadsimtā, kad Emburga piederējusi Kurzemes hercogam. Pēc 1795.gada Emburga tiek minēta jau kā kroņa muiža. No Emburgas pils mūriem nekas līdz mūsdienām nav saglabājies.
 

Adrese: Ozolnieku novads, Salgales pagasts, Emburga