03.06.18

Lipstu ūdensdzirnavas


                                         (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Dzirnavās saimniekojis Kārlis Krieviņš (dzimis 1890.gadā, miris ASV), kura ierosmē tur nodibina kooperatīvu "Lauku dzirnavnieks" un iekārto vairumtirdzniecības veikalu Rīgā. Lipstu ūdensdzirnavas viņam piešķirtas par dzimtu 1922.gadā ar noteikumu, ka dzirnavās tiek atjaunota darbība 3 gadu laikā. Savukārt Sniķerim Mārtiņam šis lūgums noraidīts. (Zemes ierīcības vēstnesis, 27.02.1922)

Adrese: Dobeles novads, Krimūnu pagasts,  Lipsti