27.05.18

Glūdas kapi


                                           (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Aiz padomju okupācijas laikā izdemolētās un par minerālmēslu novietni pārveidotās Glūdas baznīcas atrodas Glūdas kapi. Tie ir tik pat izdemolēti un nekopti kā baznīca. Tajos atrodami tikai daži kopti kapi, pārējie ir izdemolēti, sagāzti, salauzti. Tajos pat celiņu nav un tie, kas vēl ir, klāti ar pērno lapu kārtu. Vai šos kapus visi ir aizmirsuši, vai tos neviens vairs nekopj, vai tajos neorganizē kapu svētkus un mirušo piemiņas dienas, uz kurām parasti vismaz reizi gadā citur kapi tiek sakopti? Vai par tiem neviena organizācija, neviena pašvaldība nav atbildīga?

Adrese: Dobeles novads, Krimūnu pagasts