25.04.18

Īles vējdzirnavas

                                              (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                         (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)
 


1922.gada “Zemes ierīcības vēstnesis” ziņo, ka: “No 1922. g. 14. februāra (prot. N° 1) noraidīt Krūmiņu Frici, kas pieprasījis Tukuma apr. Īles pag. Īles muižas vēja dzirnavas, jo dzirnavas nav atsavinātas.”

1946.gada Zemgales komunistā raksts “Laiks Īles vēja dzirnavām atrast īpašnieku”. Tajā teikts: “Pie Īles pagasta izpildkomitejas atrodas kara apstākļos daudz cietušas vējdzirnavas. Tagad tās tiktāl atremontētas, ka stiprā vējā var iedarbināt. Dzirnavām trūkst buru un jumta. Dzirnavas atrodas uz izpildkomitejas priekšsēdētāja b. Millera zemes, un neviens nezina, kam tās pieder. Atremontētāji Prikulis un Rozenštoks gan strādā, taču viņiem par maz spēka un līdzekļu, lai atremontēšanu veiktu līdz galam. Neviens nezina, vai izpildkomitejas priekšsēdētājs dzirnavas remontētājiem „pārdevis vai iznomājis", tikai iebraucējiem, kas par dzirnavām interesējas, viņš čukst: — Mēs negribam, lai par tām uzzinātu rūpkombināts . . . Ja turpmāk dzirnavu atremontēšanu nepārņems kāda organizācija, mūsu vēja dzirnavas būs vējā ... — smejas pagasta zemnieki. Jājautā — ko dara pagasta lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība (valdes priekšsēdētājs b. Muka), kas nepārņem bezīpašnieka dzirnavas un neorganizē to galīgo atremontēšanu?” 

Adrese: Auces novads, Īles pagasts, Īle