16.02.18

Sakas baptistu baznīca

                                        (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)


1939.gada 1.jūlija “Rīta stari” raksta par paredzamo nometni Sakas baptistu baznīcā: “Lielākā baptistu jaunatnes sanāksme šogad būs nometne. Kā jau ziņots, tā notiks Sakā, no 15. —21.jūlijam. Uz šo nometni jaunatne jau gaidījusi. No visām Latvijas malām baptistu jaunatne pošas nometnei Sakā. Kas jau reiz nometnē bijuši, tie nevēlas vairs palikt mājās. Tie brauks. Ne mazums nometnē būs arī iesācēju, kas piedalīsies pirmo reizi. Arī agrai jaunatnei šogad nometnē būs jo redzama vieta. Māc. E. Spīguļa vadībā tai paredzēta pat īpaša programma. Daļa programmas tomēr būs kopēja. Ierašanās nometnē, telšu uzcelšana un iekārtošanās notiks sestdien, 15. jūlijā. Svētdien, 16. jūlijā, Sakas baptistu baznīcā plkst. 11 rītā notiks nometnes dievkalpojums. Dziedās apvienots jaunatnes koris, ar runām piedalīsies nometnes referenti un runātāji. Pēcpusdienā notiks lieli nometnes atklāšanas svētki nometnes vietā, Stemberes māju robežās. Diena noslēgsies ar bagātu ugunskura programu.
Katram nometnes dalībniekiem jāņem līdzi : 1) Jaunderība, 2) Ticības dziesmas, 3) piezīmju burtnīca, 4) gultas veļa : palagi, spilvena pārvalks, silta sega, 5) dvielis, (kam vajadzība) arī ziepes, 6) galda lietas : šķīvis, krūzīte, nazis dakšiņa, karote un 7) peldkostīms. Reģistrācijas maksa būs Ls 1. — no personas, agrās jaunatnes dalībniekiem Ls 0 50. Par uzturu būs jāmaksā apm. Ls 1.30 dienā. Visiem, kas domā par braukšanu uz nometni, jāpieteicas līdz š. g. 10. jūlijam, paziņojot ne tikai dalībnieku skaitu, bet arī vārdu un uzvārdu A. Klaupikam, Lāčplēša ielā 37, Rīgā.”
Bet “Kristīgā balss” 1939gada oktobrī raksta: “Sakas baptistu baznīcā 1. oktobrī sarīkotie kristības svētki Kristus draudzei deva atkal nelielu pieaugumu par 6 dvēselēm. Tā bija skaista svētku diena, kur pulciņš jaunu ļaužu priecīgi varēja sekot savam Kungam paklausībā viņa pēdās. Kaut gan stipri lietus lija, tomēr plašā baznīca pilna nopietniem ļaudīm, kas ar slāpstošām sirdīm un lielu uzmanību sekoja evaņģēlija vēstījumam. Māc. P. Grauze svētrunā sevišķi uzsvēra klāt būdamā laika nopietnību un dvēseles nepieciešamību panākt salīdzināšanos ar Visvareno Dievu, iekams nav par vēlu. Svētku dievkalpojumā otrā daļā draudze līdz ar viesiem un jaunajiem draudzes locekļiem baudīja tā Kunga piemiņas mielastu — svēto vakarēdienu. Pie dievgalda vien dalību ņēma 163 draudzes locekļu, kas dziļi pārliecināti par tā Kunga vadību personīgā dzīvē. Dievs svētīja bagātīgi savu vārdu pie visām dvēselēm, ko arī apstiprināja sirsnīgie apsveikumi un jauno draudzes locekļu apdāvinājumi ar garīga satura grāmatām.”
  

Adrese: Pāvilostas novads, Sakas pagasts, Alkšņāji