27.02.18

Dzilnu brāļu kapi Olaines pagastā (Silen, Dsilne)
                                          (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Atrodas Olaines pagastā netālu no Uzvaras Līduma, Jelgavas-Rīgas dzelzceļa malā. Pirmā pasaules kara brāļu kapi. Apbedījumu datējums – 1915.-1918.gadi. Tā kā biju tur ziemā, nevaru spriest par sakoptību. Bet neredzēju tur nevienu krustu, kādus ierasts redzēt brāļu kapos, tikai daži bija atstutēti pret centrālo pieminekli.
  
Adrese: Olaines pagasts, starp A8 un Rīga-Jelgava dzelzceļu