16.02.18

Priediena senkapi Grobiņā                                      (Fotografēts 2017gadā, Līgas Landsbergas foto)


Priediena senkapi jeb Priediens ir lielākais kapulauks Grobiņas arheoloģiskajā ansamblī, kas ietver kuršu līdzeno kapulauku un skandināvu uzkalniņu kapulauku un apmetni. Tas atrodas Grobiņas austrumu nomalē. Spriežot pēc atkārtotu arheoloģisko izrakumu materiāliem un atsegto apbedījumu blīvuma, minētajā teritorijā varēja būt bijuši ap 2000 uzkalniņu, tomēr pēdējie minējumi vēsta, ka skaitli var reizināt ar 3!
Senkapos atrasta Baltijas jūras austrumu piekrastei unikāla akmens stēla, kas izgatavota no organogēna kaļķakmens. Šada stēla saistīta ar arhaisku skandināvu kultūras tradīciju, turklāt tā iekļaujas piemiņas akmeņu jeb bilžakmeņu lokā. Jāsaka, ka līdzīgas stēlas atrodamas vien Gotlandē, datējamas ar 6.-7.gs. Diemžēl senkapu teritorija izpostīta 19.gadsimtā – būvējot mācītājmuižas kompleksu. 20.gadsita otrā pusē uzbūvētas arī dzīvojamās ēkas, ierīkota lapsu ferma, zirgu staļļi un saimniecības ēkas. Lielas platības izmantotas arī kā sakņu un augļu dārzi.
Pašlaik daļā no senkapu teritorijas izveidoti ganību aploki, bet daļa palikusi neskarta.
  

Adrese: Grobiņa, pie Zirgu ielas 5