22.03.18

Pirmā latviešu strēlnieka tēva kaps Valgundē

                                        (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Latviešu strēlniekus pulkus organizējot, pirmais latviešu jauneklis, kas atsaucās aicinājumam stāties mūsu tautas dēliem strēlnieku pulkos, bija Valgundes pagasta Pogu mazmājas saimnieka Jāņa Pogas dēls Roberts Poga. Drīz viņam sekoja pārējie divi brāļi. Mājās palika šo drošsirdīgo zemnieku dēlu sirmais tēvs Jānis Poga ar dzīves biedri un meitu. Visi trīs Pogas dēli atdeva savas dzīvības par dzimto zemi. Tēvu tas dziļi satrieca, bet nesalauza, bet to, ko nepiedzīvoja viņa dēli, piedzīvoja viņš - brīvu Latviju. Atdzimušās Latvijas valdība viņam piešķīra pensiju, kas tam agrāk tika liegta. Tas sirmajam līdumniekam bija liels gandarījums. Sirmais vīrs mira 1935.gada 19.februārī un ir apbedīts Valgundes Jaunajos kapos.
Adrese: Jelgavas novads, Valgundes pagasts, Valgunde, Jaunie kapi