01.01.18

Jelgavas Valsts skolotāju institūts

                                               (Fotografēts 2015.gadā, Paula Rudzīša foto)

                                          (Fotografēts no pagalma puses 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)
 “Institūts dibināts 1920.gada 17. septembrī un sākumā bija atvērts Dobeles ielā. Skolnieku skaitam arvien strauji pavairojoties, šīs telpas bija par mazām. Ar 1926./27. mācības gadu institūts pārgāja uz jaunām telpām Svētes ielā. Tagadējā institūta ēka nav vis celta no jauna, bet tā ir atjaunota no Bermonta bandām nodedzinātā agrākā Reālskola, kura bija celta 1900. gadā. Tā ir trīsstāvu stalta celtne un ierīkota pēc jaunlaiku prasībām. Institūtu apmeklē ap trīssimts audzēkņu. Pie institūta pastāv ari piecklasīga parauga pamatskola un internāts.” (no grāmatas “Zemgales galvas pilsēta Jelgava (1928.), tās rakstības stils tekstā saglabāts)

1936.gada ceļvedis „Jelgava aicina” raksta: „Pilsētas reālskola ir vecākā Jelgavas mācības iestāde, un tai ir interesanta vēsture: tās priekštece bija hercoga Ketlera 1561. g. dibinātā pilsētas jeb latīņu skola, kas sākumā atradās īrētās telpās, bet 1577. g. no baznīcas un sabiedrības ziedojumiem uzcēla savu namu. Hroniķi jau 1595. g. pilsētas skolai min rektoru un kantoru. 1620. g. nedrošo skolas namu noplēsa un rātskungs Meškens apņēmās uzcelt par saviem līdzekļiem jaunu skolu, bet šo nodomu varēja izvest tikai pēc zviedru iebrukuma — 1630. gadā. 1686. g. pilsēta skolai uzcēla jaunu namu Akadēmijas ielā, iepretim tag. Katrīnas patversmei. Mēra sērga un Ziemeļu karš skolas darbus samazināja, un 1737. g. skolā bija vairs tikai 5 skolnieki. No 1740.—42. g. šai skolā kā priekšnieka palīgs darbojās Vecais Stenders. 1805. g. pilsēta skolu pārvērta par apriņķa skolu un pārcēla uz Lielo ielu (2. pils. pamatskolas namā), no apriņķa skolas 1866. g. izauga pilsētas reālskola, kas 1900. g. pārgāja tag. skolotāju institūta namā.”

 
No 1987.g. ēkā atrodas Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultāte.

Adrese: Jelgava, Svētes iela 18